Mladi, a nezaposleni?

Garancija za mlade je pristup u rješavanju pitanja nezaposlenosti mladih osoba u EU, kojim se sve osobe mlađe od 30 godina nastoji što brže aktivirati na tržištu rada. Ovaj pristup se nastoji ponovo ojačati zbog nepovoljnih utjecaja pandemije na tržište rada. Brza aktivacija na tržištu rada osigurava veću motiviranost mlade osobe za traženjem posla i zapošljavanjem, kao i brzu nadogradnju znanja i vještina koje je osoba stekla tijekom obrazovanja. Brza aktivacija podrazumijeva dobivanje kvalitetne ponude u roku od 4 mjeseca od trenutka napuštanja ili završetka obrazovanja ili ulaska u nezaposlenost, bez obzira je li osoba prijavljena u zavodu za zapošljavanje ili ne.

Kvalitetna ponuda, s naglaskom na prilagodbu individualnim mogućnostima i potrebama pojedine mlade osobe, odnosi se na:
– ponudu za posao;
– ponudu za naukovanje, odnosno vježbeništvo, pripravništvo i stažiranje;
– ponudu za nastavak obrazovanja.

Sama Garancija za mlade tako ne garantira zapošljavanje već brzu aktivaciju mladih tražitelja posla u najkraćem mogućem roku. Garancija za mlade osnažena je poreznim olakšicama i za poslodavce i za mlade zaposlenike (povrat poreza). U provedbu Garancije aktivno su uključeni HZZ i ostale mjerodavne institucije RH te partneri na tržištu rada.

Hrvatski zavod za zapošljavanje – HZZ

Mladi ste i nezaposleni ili želite razvijati svoje vještine i svoju karijeru. Što i kako dalje?
Prvi korak koji treba poduzeti je prijava na HZZ. Prijaviti se u evidenciju Zavoda možeš kao NEZAPOSLENA OSOBA ili kao OSTALI TRAŽITELJI ZAPOSLENJA.

NEZAPOSLENA OSOBA je osoba u dobi između 15 i 65 godina života koja:
– je sposobna ili djelomično sposobna za rad,
– nije u radnom odnosu,
– aktivno traži posao (potpuno je posvećena pronalasku zaposlenja ili drugog oblika uključivanja na tržište rada),
– raspoloživa je za rad.

OSTALI TRAŽITELJI ZAPOSLENJA su osobe koje trenutno rade, a žele promijeniti posao, redovni studenti ili učenici i druge osobe koje žele koristiti neku od usluga HZZ-a.

CISOK – CENTAR ZA INFORMIRANJE I SAVJETOVANJE O KARIJERI

Od velike koristi mogu biti i CISOK centri kao centralno mjesto za cjeloživotno profesionalno usmjeravanje.

U CISOK-u možeš dobiti sljedeće informacije i podršku:
– savjetovanje o načinima traženja i stvaranja poslovnih prilika te unapređenju metoda traženja posla,
– informacije vezane uz Program Garancije za mlade s kojim se mlade uvodi na tržište rada i informira o dostupnosti mjera s kojima mogu dalje razvijati kompetencije i osposobljavati se za specifična radna mjesta i nakon završetka formalnog obrazovanja,
– mogućnost korištenja niza dostupnih alata za samostalno informiranje – specijalizirani računalni programi i aplikacije, informativni materijali (brošure, letci) o procjeni kompetencija, mogućnostima obrazovanja, kretanjima na tržištu rada, mogućnostima stipendiranja i kreditiranja učenika, novostima u obrazovnim programima i sustavu i sl.,
– moguće je samostalno pretraživanje objavljenih natječaja za posao,
– prikupljanje informacija o obrazovnim mogućnostima i mogućnostima zapošljavanja u Hrvatskoj i inozemstvu.

Pronađi najbliži CISOK: http://www.cisok.hr/pronadji-svoj-centar
Više informacija možeš naći na: http://www.cisok.hr/

Zahvaljujući Garanciji za mlade možete dobiti pomoć pri traženju posla, odabiru karijere, profesionalnom usavršavanju, obrazovanju i osposobljavanju te možete steći nova iskustva i ostvariti nove kontakte.

Ako budete imali bilo kakvih nedoumica, pitanja ili trebali savjet i pomoć obratite nam se na neki od naših kontakta:

Za savjetovanje i informiranje na raspolaganju su nam digitalni komunikacijski kanali, a možemo dogovoriti i savjetovanje i informiranje u prostorijama Ekološke udruge “Krka” Knin ovisno o vašim preferencijama i epidemiološkoj situaciji u kojoj se svi nalazimo. Zahvaljujući usluzi “Info@taxi” možemo i mi do Vas.

Sve aktivnosti provode se u skladu sa epidemiološkim preporukama vezanim uz epidemiju virusa SARS-CoV-2.

Korištene informacije sa mrežnih stranica GZM-a

Cilj aktivnosti je osnaživanje nezaposlenih, njihova priprema za tržište rada i povećanje njihove zapošljivosti. Projekt “Ekološko-informativni centar” provodi Ekološka udruga „Krka“ Knin i sufinanciran je sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. u sklopu poziva Razvoj i provedba programa za socijalnu koheziju i povećanje zaposlenosti u gradovima: Kninu, Belom Manastiru i općini Darda, Benkovcu, Petrinji i Vukovaru.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Ekološke udruge “Krka” Knin.