Europska strategija za osobe s invaliditetom donesena je u cilju poboljšanja uvjeta za osobe s invaliditetom. Europsko stanovništvo demografski stari i zbog toga  će sve više osoba imati invaliditet. Europska unija želi se pobrinuti za osobe s invaliditetom kako bi koristile svoja osnovna ljudska prava za uključivanje i sudjelovanje u društvu. Važno je napomenuti da su osobe s invaliditetom ravnopravni članovi zajednice, što uključuje njihovo pravo na dostojanstvo, neovisnost i potpuno sudjelovanje u društvu. Europska unija usredotočena je na 8 područja:

  1. Pristupačnost – Pristupačnost znači uklanjanje prepreka s kojima se susreću osobe s invaliditetom. Stvari koje bi trebale biti pristupačnije su građevine, prijevoz i informacije. Također, usluge, zgrade i drugi proizvodi moraju biti osmišljeni kako bi ih svi mogli koristiti, uključujući osobe s invaliditetom. Strategija planira zakon koji se zove Europski zakon o pristupačnosti,  čime  će roba i usluge postati pristupačnije osobama s invaliditetom.
  2. Sudjelovanje – Osobe s invaliditetom imaju pravo sudjelovanja na ravnopravnoj osnovi s drugima u svim područjima života te trebaju biti u mogućnosti nesmetano koristiti svoja građanska prava. Građanska prava uključuju: izbor mjesta i načina stanovanja, potpuni pristup kulturnim, rekreativnim i sportskim aktivnostima.
  3. Ravnopravnost – Više od polovice europskog stanovništva smatra da je diskriminacija osoba s invaliditetom česta pojava. Europska unija usredotočila se na 2 stvari kako bi promicala ravnopravnost: 1) korištenje antidiskriminacijskih zakona, 2) promicanje jednakih mogućnosti u svim zakonima i dokumentima. Europska unija također  će podržati dobrotvorne i nevladine organizacije davanjem novca.
  4. Zapošljavanje – Europska unija planira: 1) pristupačnija radna mjesta, 2) podržati osposobljavanje za rad , 3) povećati pristupačnost poslovima za osobe s invaliditetom. Postoji velika potreba za pružateljima usluga skrbi kako bi se pomoglo osobama s invaliditetom da i one imaju posao.
  5. Obrazovanje i cjeloživotno obrazovanje – Strategija za osobe s invaliditetom usmjerena je na jednaki pristup obrazovanju i cjeloživotnom učenju. Cjeloživotno učenje znači osigurati potpuni pristup obrazovanju osobama s invaliditetom tijekom cijelog života.  Obrazovanje u velikoj mjeri pomaže osobama s invaliditetom kako bi se osjećale uključenima u društvo.  Europska unija podržava inkluzivno obrazovanje i cjeloživotno učenje, što znači da djeca s teškoćama u razvoju pohađaju istu školu kao i ostala djeca.
  6. Socijalna zaštita i inkluzija – Osobe s invaliditetom trebaju biti u mogućnosti koristiti sve usluge u društvu. Te usluge obuhvaćaju; socijalnu pomoć; programe za suzbijanje siromaštva; asistenciju osobama s invaliditetom; javno stanovanje itd.
  7. Zdravstvo – Osobe s invaliditetom trebaju jednaki pristup visokokvalitetnim zdravstvenim uslugama. Ovaj pristup uključuje rehabilitaciju (oporavljanje nakon problema), preventivnu zdravstvenu skrb (zdravstvenu skrb koja sprječava pojavu zdravstvenih problema u budućnosti) i druge usluge za osobe s invaliditetom. Također, Europska unija promiče zdravlje i sigurnost na radu kako bi smanjila mogućnost nastajanja invaliditeta zbog nesreće na radu.  
  8. Vanjsko djelovanje – Europska unija promiče prava osoba s invaliditetom u svojim vanjskim politikama, koje djeluju kada Europska unija dobije nove članice ili kada se bavi siromašnijim zemljama u razvoju. EU promiče prava osoba s invaliditetom na međunarodnoj razini, primjerice, na sastancima Ujedinjenih naroda, te promatra napredak zemalja koje se žele pridružiti Europskoj uniji u promicanju prava osoba s invaliditetom.

Projektom „Mi to možemo“ predviđeno je osiguravanje usluge osobne asistencije osobama s invaliditetom koje nisu u mogućnosti obavljati obične svakodnevne zadatke.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost Razvojnog europskog centra inicijativa.