Osobe s invaliditetom imaju pravo sudjelovati u svim sferama života isto kao i svi drugi. Kako bi se osiguralo njihovo potpuno sudjelovanje u društvu na ravnopravnoj osnovi s drugima u EU-u i šire, u skladu s Ugovorom o funkcioniranju Europske unije i Poveljom Europske unije o temeljnim pravima, u kojima su jednakost i nediskriminacija afirmirani kao temelji politika EU-a, Europska unija je donijela ambicioznu Strategiju o pravima osoba s invaliditetom za razdoblje  2021.-2030.

Strategija je nastavak na prethodnu i pridonosi provedbi Europskog stupa socijalnih prava, orijentira se na zapošljavanje  i socijalnu politiku u Europi.

U desetogodišnjoj strategiji utvrđene su ključne inicijative u okviru tri glavne teme:

  • Prava u EU-u: osobe s invaliditetom imaju jednako pravo kao i svi drugi građani EU-a da se presele u drugu zemlju ili sudjeluju u političkom životu. Na temelju iskustava prikupljenih u pilot-projektu koji je u tijeku u osam zemalja Europska komisija će do kraja 2023. predložiti uvođenje europske iskaznice za osobe s invaliditetom. To će omogućiti priznavanje invalidskog  statusa među državama članicama EU-a, čime će se pomoći osobama s invaliditetom da ostvaruju svoje pravo slobodnog kretanja. Komisija će uz to blisko surađivati s državama članicama kako bi se omogućilo sudjelovanje osoba s invaliditetom u izborima 2023. godine.
  • Samostalan život i autonomija: osobe s invaliditetom imaju pravo živjeti neovisno te sami birati gdje i s kim žele živjeti. Kako bi poticala neovisan život i uključivanje u društvo, Komisija će izraditi smjernice i pokrenuti inicijativu za poboljšanje socijalnih usluga za osobe s invaliditetom
  • Nediskriminacija i jednake mogućnosti: cilj je strategije zaštiti osobe s invaliditetom od svih oblika diskriminacije i nasilja te im osigurati jednake mogućnosti i dostupnost pravosuđa, obrazovanja, kulture, sporta i turizma. Jednak se pristup mora također jamčiti za sve zdravstvene usluge i zapošljavanje.

Nemoguće je sudjelovati u društvu ravnopravno s drugima ako vaše okruženje fizičko ili virtualno nije pristupačno. Zahvaljujući kvalitetnom pravnom okviru EU-a pristupačnost se poboljšala, međutim mnoga područja života još uvijek nisu obuhvaćena propisima EU-a, a  postoje i razlike kad je riječ o pristupačnosti zgrada, javnih prostora i nekih vrsta prijevoza. Stoga će Europska komisija pokrenuti europski resursni centar „AccessibleEU“ kako bi izgradila bazu znanja s informacijama i primjerima dobre prakse u području pristupačnosti u različitim sektorima.

Države članice EU-a ključni su akteri u provedbi Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom. Komisija će uspostaviti platformu za osobe s invaliditetom i u njezinu okviru okupiti nacionalna tijela koja su odgovorna za provedbu  konvencije, organizacije osoba s invaliditetom te službe Komisije, sve u cilju provedbe Strategije i poboljšanja suradnje i komunikacije o povezanim pitanjima. Platforma će biti dostupna na internetu te će se osigurati kontinuitet aktivnosti tijekom cijele godine. Osobe s invaliditetom sudjelovati će u dijalogu i provedbi Strategije o pravima osoba s invaliditetom za razdoblje 2021. – 2030., a Komisija će integrirati pitanja invaliditeta u sve glavne inicijative i politike EU-a. Prava osoba s invaliditetom ne prestaju na europskim granicama te će ih Komisija promicati u cijelome svijetu.

Članak je objavljen u sklopu provedbe trogodišnjeg programa „Osmijeh za sve“ kojeg provodi Udruga mladih „Mladi u EU“ u partnerstvu sa jedinicom lokalne samouprave Gradom Šibenikom. Program je financiran sredstvima Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.