Europska komisija pokrenula je mehanizam za poticanje razvoja talenata putem kojeg će pružit potporu regijama EU-a pogođenim velikim padom broja radno sposobnih stanovnika u području osposobljavanja, zadržavanja i privlačenja ljudi, vještina i kompetencija potrebnih za suočavanje s posljedicama demografske tranzicije.

Prema dostupnim podatcima sa „Europske platforme za digitalne vještine i radna mjesta“ mnogi građani Europske unije nemaju odgovarajuće ili osnovne digitalne vještine, a ujedno i nedovoljna je zastupljenost žena zaposlenih u STEM području. Nedostatak odgovarajuće radne snage odnosno osoblja s odgovarajućim digitalnim vještinama predstavlja sve veći problem koji nadilazi samu potrebu poslodavaca, jer izravno utječe na ekonomski razvoj Europske unije. Iz tog je razloga Europska komisija postavila ciljeve u europskom programu vještina i akcijskom planu za digitalno obrazovanje kako bi se osiguralo da čak 80% odraslih osoba do 2030. posjeduje osnovne digitalne vještine te 20 milijuna zaposlenih u ICT području, jer je snažno digitalno gospodarstvo, koje pokreću građani EU s digitalnim vještinama, ključno za inovacije, rast, radna mjesta te europsku konkurentnost.

Padom broja radno sposobnih stanovnika, niskim udjelom visokoobrazovanih osoba ili iseljavanjem stanovnika u dobi od 15 do 39 godina ozbiljno su pogođene 82 regije u 16 država članica. Ove regije suočavaju se s specifičnim strukturnim problemima, kao što su neučinkovitost na tržištu rada isto tako i u sustavima obrazovanja, osposobljavanja, slabim rezultatima u područjima inovacija, javne uprave ili poslovnog razvoja. 

U okviru Europske godine vještina, u suradnji s Europskim parlamentom, državama članicama, socijalnim partnerima, javnim i privatnim službama za zapošljavanje, gospodarskim i industrijskim komorama, pružateljima usluga obrazovanja i osposobljavanja te radnicima i poduzećima, Komisija predlaže novi poticaj cjeloživotnom učenju:

  • promicanjem većih, učinkovitijih i uključivijih ulaganja u osposobljavanje i usavršavanje kako bi se iskoristio pun potencijal europske radne snage i pružila potpora ljudima u prelasku s jednog radnog mjesta na drugo
  • osiguravanjem da su vještine relevantne za potrebe tržišta rada, među ostalim suradnjom sa socijalnim partnerima i poduzećima
  • povezivanjem ambicija i vještina ljudi s prilikama na tržištu rada, posebno za zelenu i digitalnu tranziciju i gospodarski oporavak; posebna pozornost posvetit će se aktiviranju većeg broja ljudi na tržištu rada, posebno žena i mladih koji nisu zaposleni, ne obrazuju se i ne osposobljavaju
  • privlačenjem osoba iz trećih zemalja s vještinama koje su potrebne EU-u, među ostalim širenjem mogućnosti učenja i mobilnosti te olakšavanjem priznavanja kvalifikacija.

Kako bi ostvarila te ciljeve, Komisija će promicati mogućnosti usavršavanja i prekvalifikacije, primjerice isticanjem relevantnih inicijativa EU-a, uključujući mogućnosti financiranja sredstvima EU-a, kako bi se poduprlo njihovo uvođenje i provedba na terenu. U cijelom će se EU-u organizirati događanja i informativne kampanje kako bi se pridonijelo uzajamnom učenju partnera u usavršavanju i prekvalifikaciji. Cilj je Europske godine vještina pomoći daljnjem razvoju alata za prikupljanje informacija o vještinama te promicati alate i instrumente za veću transparentnost i lakše priznavanje kvalifikacija, uključujući kvalifikacije stečene izvan EU-a.

Kako bi se osigurala koordinacija relevantnih aktivnosti na nacionalnoj razini, Komisija poziva države članice da imenuju nacionalnog koordinatora za Europsku godinu vještina.

Kako bi dobili odgovore na  pitanja, produbili vlastita znanja i dobili potrebne informacije uvijek nam se možete obratiti u  info uredu u Kninu te putem e-maila: info@mladi-eu.hr ili na broj telefona 022/212 834.  Samo informirani i osviješteni mladi mogu biti jamstvo i generator pozitivnih promjena u društvenoj zajednici. Projekt „Budimo aktivni“ provodi Udruga mladih „Mladi u Europskoj uniji“. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.