EuroHR je aplikacija koja, između ostalog, pomaže građanima da lako preračunaju kune u eure i obratno pomoću kalkulatora za konverziju. Osim preračunavanja, u aplikaciji se mogu pronaći odgovori na pitanja o zamjeni kune eurom te saznati vijesti o uvođenju eura te glavne informacije o putujućoj izložbi Euro na kotačima.

Aplikacija sadrži i jednostavne i zabavne pitalice te slikovni kviz uz koje se mogu naučiti činjenice o novoj hrvatskoj valuti. Mobilna je aplikacija euroHR besplatna, a dostupna je za Android i iPhone uređaje. Aplikacija je izrađena u sklopu informativne kampanje za zamjenu hrvatske kune eurom koju provode Vlada RH i Hrvatska narodna banka uz sufinanciranje Europske unije.