Uvođenje zajedničke valute u državama članicama Europske unije ima za cilj potaknuti dublju povezanost među državama članicama i ojačati iskorištavanje svih prednosti jedinstvenog tržišta uz slobodno kretanje ljudi, roba, usluga i kapitala.

Propisi:

  • Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj  NN 57/22
  • Odluka Vijeća (EU) 2022/1211 o usvajanju eura u Hrvatskoj 1. siječnja 2023. u Službenom listu Europske unije, osim članaka (13., 16., 17., 25. do 31., 39. do 41., 54. do 59., 64. do 68., 88. i 92.) koji stupaju na snagu na dan uvođenja eura
  • Nacionalni plan zamjene hrvatske kune eurom
  • Pravilnik o načinu isticanja maloprodajne cijene i cijene za jedinicu mjere proizvoda i usluga NN 66/2014

Temeljna načela uvođenja eura

U Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj su sadržana temeljna načela uvođenja eura koja predstavljaju osnovne odrednice u procesu zamjene hrvatske kune eurom.

Temeljna načela uvođenja eura:

1. Načelo zaštite potrošača

2. Načelo zabrane neopravdanog povećanja cijena

3. Načelo neprekidnosti pravnih instrumenata

4. Načelo učinkovitosti i ekonomičnosti

5. Načelo transparentnosti i informiranosti

Bitne odrednice Zakona

Banka će za sve potrošače, bez naknade, zamjenjivati gotov novac kune za gotov novac eura 12 mjeseci od dana uvođenja eura, uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz Zakona, i to do najviše 100 novčanica kuna i najviše 100 kovanica kuna po jednoj transakciji.

Uz banke zamjenu gotovog novca kune za gotov novac eura obavljat će i Financijska agencija i HP-Hrvatska pošta d.d. na temelju sklopljenog ugovora s bankom, pod istim uvjetima, na isti način i u istom razdoblju kako je propisano Zakonom za banke. Nakon proteka 12 mjeseci od dana uvođenja eura gotov novac kune moći će se zamijeniti za gotov novac eura u Hrvatskoj narodnoj banci, i to novčanice bez vremenskog ograničenja, a kovanice do isteka tri godine od dana uvođenja eura.