Od 4. do 7. travnja u Orahovici  će se održati edukacija i umrežavanje udruga mladih i za mlade o razvoju projekata financiranih iz sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF) usmjerenih mladim pripadnicima/ama NEET skupine.

Orahovica, od 4. do 7. travnja

Ukoliko ste udruga koja se bavi problemima NEET skupine tj. skupine mladih koje nisu u sustavu obrazovanja, osposobljavanja i nisu zaposleni ili ako ste udruga koja se želi baviti tom tematikom, ovo je pravi događaj za Vas. Na edukaciji će se razvijati projektne ideje, dogovarati partnerstva te će objasniti uloga europskih sredstava i koje vrste projekata se mogu prijavljivati na njih.

Prijavite se na edukaciju i umrežavanje koje organiziraju Autonomni centar – ACT i Mreža mladih Hrvatske

Prijave su otvorene do 16. ožujka u 23.59. a predviđeno je da na treningu prisustvuju predstavnici 15 udruga.

Svi troškovi su pokriveni od strane organizatora uključujući i troškove javnog prijevoza.

Program radionice će biti objavljen naknadno na ovoj stranici.

Prijavite se putem ove poveznice.