Iza nas su dvije godine provedbe projekta “Ekološko-informativni centar” odobrenog u sklopu poziva “Razvoj i provedba programa za socijalnu koheziju i povećanje zaposlenosti u gradovima: Kninu, Belom Manastiru i općini Darda, Benkovcu, Petrinji i Vukovaru”.

Ciljna skupina su nam nezaposlene osobe uključujući dugotrajno nezaposlene osobe s područja grada Knina. 

Kroz provedbu aktivnosti podrške, savjetovanja, informiranja i edukacija utjecali smo na povećanje kompetencija i jačanje kapaciteta nezaposlenih osoba. Organizirali smo predavanja, radionice, seminare namijenjene nezaposlenima Grada Knina. Objašnjavali smo im važnost izrade dobrog CV-a i motivacjskog pisma kao prvog kontakta sa potencijalnim poslodavcima. Radili smo na njihovim komunikacijskim, prezentacijskim i pregovaračkim vještinama. Objašnjavali važnost i tehnike dobre verbalne, neverbalne i pisane komunikacije. 

Predstavili smo im mogućnosti samozapošljavanja i poučili izradi poslovnog plana kao nezaobilaznog koraka u realizaciji dobre poslovne ideje. Kao jedna od mogućnosti, nezaposlenim osobama predstavljeni su EU fondovi. Pojašnjen je proces praćenja EU natječaja te pisanja i apliciranja projektnih prijedloga. Kao ekološka udruga sve smo to pokušali spojiti sa temama održivog turizma i okolišno odgovornog poslovanja.

Organizirali smo okrugli stol lokalnih dionika tržišta rada s područja grada Knina s ciljem povezivanja i suradnje te iznalaženja i korištenja novih, inovativnih usluga za nezaposlene. Uskoro ćemo organizirati još jedan takav susret.

Organizirali smo dvije info kampanje “Nema frke dok je Krke” gdje smo uživo predstavili uspješne projekte samozapošljavanja u nadi da će biti poticaj neodlučnima i onima koji se premišljaju. Pored toga u kontinuiranom smo procesu informiranja i savjetovanja korisnika u našim prostorijama, putem digitalnih kanala na mrežama, te zahvaljujući usluzi “Info@taxi” i na terenu kod samih korisnika u ruralnim i izoliranim područjima Grada Knina.

Ako ste nezaposleni i imate bilo kakvih nedoumica, pitanja ili trebate savjet i pomoć obratite nam se na neki od naših kontakta:

Za savjetovanje i informiranje na raspolaganju su nam digitalni komunikacijski kanali, a možemo dogovoriti i savjetovanje i informiranje u prostorijama Ekološke udruge “Krka” Knin ovisno o vašim preferencijama. Zahvaljujući usluzi “Info@taxi” možemo i mi do Vas.

Cilj aktivnosti je osnaživanje nezaposlenih, njihova priprema za tržište rada i povećanje njihove zapošljivosti. Projekt “Ekološko-informativni centar” provodi Ekološka udruga „Krka“ Knin i sufinanciran je sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. u sklopu poziva Razvoj i provedba programa za socijalnu koheziju i povećanje zaposlenosti u gradovima: Kninu, Belom Manastiru i općini Darda, Benkovcu, Petrinji i Vukovaru.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Ekološke udruge “Krka” Knin.