Treba imati na umu da, iako su mladi (u nacionalnom kontekstu) primarno definirani kao segment populacije od 15. do 30. godine života, njihova ukupne socijalne značajke višestruko nadilaze redukcionizam dobnog određenja. Dosadašnje znanstvene spoznaje proizašle iz brojnih inozemnih i domaćih istraživanja jasno pokazuju kako mladi nisu socijalno homogena skupina pri čemu su unutar sebe diferencirani sukladno socijalnoj raslojenosti društva u kojem žive. Dodatno unutarnje diferenciranje skupine mladih proizlazi iz nejednakog stupnja maturacije distinktivnih dobnih kohorti (od adolescenata do tzv. mladih odraslih) što generira problem izgradnje identiteta kao i stupnja pripremljenosti za integraciju u društvo. Otuda se mladi prepoznaju kao osobito ranjiva društvena skupina: s jedne ih strane pogađaju svi problemi prisutni u određenom društvu i povijesnom razdoblju, a s druge strane specifični generacijski problemi. Sve to otežava tranziciju mladih iz razmjerno zaštićenog razdoblja djetinjstva i rane mladosti u svijet odraslih u kojem trebaju preuzeti trajne društvene uloge. Pritom su suočeni i s kontradiktornim društvenim očekivanjima prema kojima bi istodobno trebali biti i nastavljači postojećih razvojnih trendova i nositelji potpuno novih tendencija korisnih za društveni razvoj, osobito u vremenu obilježenom sve bržim i brojnijim globalnim promjenama kojima se treba optimalno prilagoditi i na individualnoj i na društvenoj razini. No, u suvremenim društvima, iz različitih razloga, inovativni i kreativni potencijali mladih često ostaju nedovoljno iskorišteni. Upravo u cilju ostvarenja dobrobiti mladih i cijeloga društva postoji odgovornost različitih društvenih aktera da stvore i podrže uvjete za razvoj postojećih potencijala mladih.

U sklopu projekta „Budimo aktivni!“ želimo mladim osobama s područja grada Knina i okolice predstaviti važnost pravodobnog i pravovaljanog informiranja. Samo informirani i osviješteni mladi mogu biti jamstvo i generator pozitivnih promjena u društvenoj zajednici.

Projekt „Budimo aktivni“ provodi Udruga mladih „Mladi u Europskoj uniji“. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj ovoga članka isključiva je odgovornost Udruge mladih „Mladi u Europskoj uniji“.

Budimo aktivni - memorandum_NOVI
Budimo aktivni - memorandum 2