Udruženje za unapređivanje obrazovanja slijepih i slabovidnih osoba trenutno provodi nekoliko projekata, a jedan od njih je i pružanje usluge videćeg pratitelja za slijepe korisnike, projekt „Siguran korak“.

Projekt traje već nešto duže od godine dana, a uključeno je 12 osoba s invaliditetom s područja Grada Zagreba i Zagrebačke županije. Projekt je rezultirao novim zapošljavanjem u Udruzi u vidu radnog mjesto videćeg pratitelja. Novozaposlena osoba je prošla edukaciju u organizaciji Hrvatske udruge za školovanje pasa vodiča i mobilitet, vezano uz pristup, komunikaciju i vođenje slijepih osoba.

Korisnici su dobili pomoć  u obavljanju svakodnevnih aktivnosti  kada  je prisustvo  videćeg pratitelja nužno (npr. kod odlaska u bolnicu). Videći pratitelj na raspolaganju ima osobni automobil kojim može razvoziti korisnike, što je još jedna velika prednost budući da se ponekad nekim mjestima ne može pristupiti isključivo javnim prijevozom ili on ne postoji.

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost udruženja za unapređivanje obrazovanja slijepih i slabovidnih osoba.

UUOSSOLenta