Doniranje hrane

Od danas je doniranje hrane oslobođeno poreza na dodanu vrijednost (PDV), budući da stupaju na snagu izmjene Pravilnika o PDV-u. Doniranje hrane omogućeno je Zakonom o poljoprivredi donesenom 6. ožujka 2015., ali je za primjenu trebalo donijeti podzakonske akte, odnosno pravilnike.

Ministarstvo poljoprivrede krajem listopada donijelo je Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinima doniranja hrane i hrane za životinje (Narodne novine 119/2015), a u Narodnim novinama 130 od 30. studenoga 2015. Ministarstvo financija je objavilo Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, koji stupa na snagu osam dana od objave, odnosno danas, 8. prosinca 2015.

Ministarstvo poljoprivrede je Pravilnikom o uvjetima, kriterijima i načinima doniranja hrane i hrane za životinje propisalo uvjete, kriterije i načine doniranja hrane i hrane za životinje, uvjete koje mora ispunjavati posrednik i krajnji primatelj donacije te sadržaj i način vođenja Registra posrednika u doniranju hrane.

Izmjenama Pravilnika o PDV-u, pak, propisano je da će se poreznim obveznicima koji doniraju hranu u svrhu sprečavanja njenog uništavanja, zaštite okoliša ili pomoći krajnjim primateljima, u skladu s Pravilnikom o uvjetima, kriterijima i načinima doniranja hrane i hrane za životinje, takve donacije hrane priznati kao manjak na koji se neće obračunavati PDV, pod uvjetom da vrijednost tih donacija ne prelazi dva posto prihoda odnosno primitaka prethodne godine.

Donacije hrane krajnjim primateljima obavljaju se isključivo putem neprofitnih pravnih osoba koje humanitarnu djelatnost obavljaju u skladu s posebnim propisima i registrirane su kao posrednici koji sudjeluju u lancu doniranja hrane, osim u slučaju elementarnih nepogoda.

Više informacija protražite ovdje.