Pozivamo Vas na svečanu dodjelu diploma (uvjerenja) za 18 Njegovateljica i 6 Vrtlara/ica koji su završili programe osposobljavanja na Pučkom otvorenom učilištu Knin. Polaznici su programe osposobljavanja završili u sklopu projekta „Za bolje i sigurnije sutra“ čiji je opći cilj povećati mogućnosti za zapošljavanje, umanjiti rizik od socijalne isključenosti i siromaštva marginaliziranih skupina i poboljšati kvalitetu rada s marginaliziranim skupinama.

Udruga osoba s invaliditetom Sveti Bartolomej ovaj projekt provodi u partnerstvu s Udrugom slijepih Šibensko-kninske županije i Centrom za socijalnu skrb Knin, a sufinanciran sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali.

Diplome će se uručiti polaznicima srijedu 29.5.2019. u 13.30 sati u prostorijama Poludnevnog boravka Udruge Sv. Bartolomej (Suronjina 14).

 

Sv. Bartolomej - Za bolje i sigurnije sutra