Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je 7. ožujka javni poziv za tri programska područja iz njihova ovogodišnjeg programa Poduzetnički impuls – Program poticanja poduzetništva i obrta za 2015. godinu.

Prioritet ovog Otvorenog javnog poziva je poticanje obrazovanja za obrtništvo u svrhu ulaska kvalitetnih i motiviranih kadrova u obrtništvo koji mogu pridonijeti rastu i razvoju obrtništva.

Ciljevi ovog Otvorenog javnog poziva su:

– usvajanje ključnih vještina i kompetencija za obrtnička zanimanja

– potaknuti zapošljavanje i samozapošljavanje u obrtništvu.

Ovaj poziv namijenjen je mikro, malim i srednjim poduzećima te fizičkim osobama. Ukupan iznos raspoloživih bespovratnih sredstava je 2.000.000 kuna.

Potpora od Ministarstva se tako može koristiti za troškove polaganja ispita o stručnoj osposobljenosti, majstorskog i pomoćničkog ispita ili pak za pripremu za polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti i majstorskog ispita. Za jačanje konkurentnosti uslužnih djelatnosti osigurano je pet milijuna kuna, a za jačanje konkurentnosti 8,5 milijuna kuna.

Za prvu mjeru je davatelj potpore samo Ministarstvo poduzetništva i obrta, a za ostale dvije agencija HAMAG-BICRO.

Sredstva se odobravaju u visini 80% od iznosa opravdanih troškova nastalih u 2014. i 2015. godini za polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti 1.200 kuna i pripremu za polaganje ispita najviše do 3.200 kuna, polaganje majstorskog ispita 2.600 te pripremu za polaganje majstorskog ispita najviše do 5.400 kuna. Sredstva se dodjeljuju također za prekvalifikaciju u iznosu stvarnih troškova školarine, polaganje pomoćničkog ispita do najviše 1.200 kuna te za podmirivanje troškova izdavanja dozvola/licencija za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja.

Prijave se zaprimaju isključivo od 30. ožujka 2015. godine. Javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava ili najdulje od 13.11.2015. godine.

Podnositelji prijave nad kojima je otvoren stečajni postupak, postupak predstečajne nagodbe ili postupak likvidacije neće se uzet u razmatranje.

 

minpo