Kreativnost ili kreativno mišljenje je mentalni proces ili sposobnost viđenja stvari u novom svijetu i rješavanje problema na nov i neobičan način, to je proces stvaranja novih ideja, povezivanja ideja i zapravo stvaranje nečeg novog iz postojećega. Kreativno mišljenje podrazumijeva fleksibilnost i originalnost u razmišljanju, otvorenost prema novim iskustvima i idejama, spontanost i usmjerenost više na procese nego na rezultat. Kreativnost je područje inspiracije, domišljatosti, mašte i slobode izražavanja.

Svaka vještina je radnja koja nam je u početku nepoznata i zahtijeva svjestan napor. Naš mozak se razvijao na način tako da sve što se ponavlja nastoji automatizirati, kako bi se mogao preusmjeriti na učenje novoga. Poput inteligencije , razvoj kreativnog razmišljanja često će biti najefikasniji u užem broju područja u koja i inače ulažemo vrijeme i interes, no jednom uvježban način razmišljanja davat će rezultate i u drugim područjima, premda nešto manje često i efikasno. Osim navika usmjeravanja misli za istinsku kreativnost potrebno je i znanje, odnosno poznavanje detalja u području u kojem želimo biti kreativni. Razvoju svake vještine presudna je motivacija, interes i uživanje u samom proces.

U sklopu projekta „Budimo aktivni“ želimo mladim osobama s područja grada Knina i okolice predstaviti važnost pravodobnog i pravovaljanog informiranja. Samo informirani i osviješteni mladi mogu biti jamstvo i generator pozitivnih promjena u društvenoj zajednici.

Kroz radionicu „Budi kreativan“ u trajanju od dva dana, mlade osobe će razvijati kreativnost što će preventivno djelovati na socijalnu isključenost.

Projekt „Budimo aktivni“ provodi Udruga mladih „Mladi u Europskoj uniji“.