Kroz radionicu „Budi kreativan“ (u sklopu projekta „Učimo danas za bolje sutra“), koja je održana u Kninu, 16. i 17. siječnja 2019., sudionici su upoznati sa značenjem pojma kreativnosti te mogućnošću kreativnog izražavanja u poslovnom svijetu ali i u svakodnevnom životu. Kroz radionicu su obrađene teme: Moć navike, Znanje i interes, Spremnost na pogrešku, Utjecaj okoline, Unutarnja svjesnost, Inovativnost te Tehnike kreativnosti. Radionica se sastojala od teoretskog i praktičnog dijela. Kroz kreativne zadatke sudionici su imali priliku pristupiti problemu na nov način, shvaćajući kreativnost kao mentalni proces koji uključuje stvaranje novih ideja, pojmova ili rješenja problema te oblikovanje novih poveznica između postojećih ideja ili pojmova.

Ovim putem pozivamo sve pripadnike marginaliziranih skupina da se jave na kontakte ekološke udruge „Krka“ Knin ukoliko žele sudjelovati na programima osposobljavanja (Pčelar/ica, Sakupljač/ica, proizvođač/ica i prerađivač/ica ljekovitog i aromatičnog bilja, Proizvođač/ica rakije ili Povrćar/ica) ili radionicama mekih vještina („Budi Svoj“, „Budi kreativan“ ili „Izrazi se“). Svi kontakti dostupni su na http://www.eu-krka-knin.hr/.

Projekt „Učimo danas za bolje sutra“ financiran je iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020. Projekt provodi ekološka udruga „Krka“ Knin u partnerstvu s gradom Kninom.

16_1_1 16_1_2 17_1_1 17_1_2

 

Krka

 

Grad Knin

 

Lenta