Znatan postotak konzumenata opojnih droga provede određeno vrijeme unutar penalnog sustava. Najveći angažman stručnih djelatnika u tom sustavu zahtijevaju maloljetnici radi potrebe za primjenom odgojnog tretmana. Maloljetnici kao i stariji ovisnici uključeni su u odgovarajuće vrste tretmana, od edukacije i odgojnih sadržaja do detoksikacije metadonom i terapijskih zajednica.

Jedna od važnih karika u sustavu djelovanja protiv ovisnosti su centri za socijalnu skrb. Stručnjaci centara moraju intervenirati na temelju dojave policije i državnog odvjetništva te provoditi mjere koje je izrekao sud, a u okviru kojih je jedna od važnih smjernica promjena stava ovisnika prema psihoaktivnim tvarima; zadatak im je i pomoći u stvaranju novog – kvalitetnijeg stila života.

Obitelj je jedan od osnovnih činitelja u prevenciji i borbi protiv zlouporabe opojnih droga kao i u socijalizaciji mladih, bivših ovisnika. Ona svojim potencijalima mladom čovjeku već od njegove najranije dobi može dati zaštitne resurse kako ne bi ušao u rizično područje konzumiranja droge. Funkcionalna obitelj i učinkovito roditeljstvo najbolji su izvori samozaštite djeteta i njegovog adekvatnog ponašanja ako se nađe u kontaktu s rizičnom situacijom.

Zbog sve zahtjevnijeg i iscrpljujućeg načina života roditelji ponekad, kao i ukupna obitelj, nemaju dovoljno unutarnjih resursa za pružanje djetetu i mladom čovjeku pravovremene i adekvatne zaštitne snage. Zato je sve važnija uloga države i njenih instituta poput škole, kao i uloga NGO-a koji mogu pružiti svojim pozitivno usmjeravajućim djelovanjem kvalitetnu primarnu prevenciju.

Kako bi država i obitelj zajedničkim potencijalima uspješno mogle djelovati u cilju suzbijanja zlouporabe droge, potrebno je unaprijediti nekoliko segmenata na razini društva i obitelji, a to su: a) kvaliteta života, odgoja i obrazovanja djece i mladih u procesu odrastanja, b) stavljanje pod stručni nadzor konzumente droga i ovisnika u sklopu sustava za tretman jer su upravo oni opasnost za još uvijek „zdrave“ članove mlade populacije, c) učinkovitiji rad represivnog aparata radi smanjenja velike ponude i lake dostupnosti droge i d) na lokalnoj razini važno je rano prepoznavanje rizične skupine djece i mladih te pružanje zaštite u okviru različitih preventivnih programa.

Ovaj članak je objavljen u sklopu projekta „Pravi smjer“ kojeg Zavod za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije provodi u partnerstvu s udrugom mladih „Mladi u europskoj uniji“.

Pravi smjer memorandum