Ekološka udruga „Krka“ Knin, provodi projekt „Učimo danas za bolje sutra“ u suradnji s Gradom Kninom. U sklopu ovog projekta provode se vrijedna osposobljavanja kojim polaznici dobivaju razno razne benefite. Neki od njih su:

  • Pružena mogućnost za profesionalni razvoj
  • Poboljšanje svojih vještina i kvalifikacija
  • Povećanje prilika nakon završetka osposobljavanja
  • Povećana socijalizacija polaznika osposobljavanja
  • Produbljenje vlastitih interesa
  • Osjećaj produktivnosti
  • Poboljšanje komunikacije i kritičkog razmišljanja
  • Razvijanje discipline
  • Razvoj kognitivnih vještina
  • Olakšan ulazak na tržište rada

Polaznici ovih osposobljavanja razvijaju i treniraju svoje kritičko razmišljanje, upravljanje vremenom, upornost, komunikaciju i prezentacijske vještine. Ove se vještine mogu prenijeti na sva druga područja života. Također, osim razvoja svojih vještina i kvalifikacija dobivaju i jedno iskustvo koje ih gradi kao osobu. Kumulativni utjecaj svih pogodnosti pomaže pojedincima da imaju više mogućnosti, te da im se olakša put do stalnog zaposlenja.

Podsjetimo, verificirane programe osposobljavanja mogu pohađati dugotrajno nezaposlene osobe (mladi do 29 godina nezaposleni iznad 6 mjeseci i osobe starije od 30 godina nezaposlene iznad 12 mjeseci), osobe s invaliditetom, nezaposlene osobe korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu i ostali pripadnici marginaliziranih skupina. Glavni cilj projekta je utjecati na lakše zaposlenje marginaliziranih skupina i povećati njihovu konkurentnost na tržištu rada.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost ekološke udruge „Krka“ Knin.

KrkaGrad KninLenta