Obajve autora: Administrator

Projekt „Pomozimo danas za bolje sutra“ dolazi svom kraju


Projekt „Pomozimo danas za bolje sutra“ Ekološka udruga „Krka“ Knin provodi u partnerstvu  s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje i Centrom za socijalnu skrb Šibenik. Projekt traje već skoro dvije i pol godine te uskoro dolazi svom kraju. U tom se razdoblju povećala mogućnost zapošljavanja teže zapošljive kategorije žena, te se osigurala pomoć starim i nemoćnim osobama kroz razvoj novih kvalitetnih socijalnih usluga u zajednici. Krajnji korisnici su izrazili zadovoljstvo uslugama kojima su radnice zaposlene [...]
Opširnije

Vrste socijalne isključenosti mladih osoba


Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti ključni je prioritet politike Europske komisije. Taj je prioritet od 2010. uključen u strategiju Europa 2020., strategiju EU-a za rast i radna mjesta, koja je posvećena otvaranju radnih mjesta i smanjenju siromaštva. Posebno poglavlje zauzima nastojanje za suzbijanje socijalne isključenosti mladih. Postoji više oblika socijalne isključenosti mladih osoba: Isključenost iz tržišta rada opisuje situaciju suočavanja s vanjskim ograničenjima ulaska ili ponovnog [...]
Opširnije

Odnos spram osoba s invaliditetom


Zajednica se, tijekom povijesti, prema osobama s invaliditetom odnosila različito, ovisno o stupnju ekonomskog i kulturnog razvoja i niza drugih okolnosti, od potpuno nehumanog odnosa i stigmatizacije, ignoriranja i pasivnog stava, do integracije i jednakih mogućnosti. Osobe s invaliditetom tijekom povijesti bile su u marginaliziranom, podređenom položaju, te nisu imale prilike ravnopravno sudjelovati u svim sferama društvenog života (političkog, gospodarskog i socijalnog). Promjene u suvremenom društvu, [...]
Opširnije

Upoznavanje zajednice s osobama s invaliditetom


Intervencije u najranijoj dječjoj dobi, radi njihove najmanje otpornosti prema promjenama, mogu rezultirati pozitivnijim stavovima prema osobama s invaliditetom. Mijenjanje stavova složen je i dugotrajan proces koji se velikim dijelom zasniva i na iskustvu. Istraživanja pokazuju da se stavovi djece osnovnoškolske dobi prema osobama s invaliditetom mogu mijenjati i to u relativno kratkom periodu kroz pružanje pozitivnog, izravnog iskustva s djecom s razvojnim teškoćama, kao i kroz neizravno iskustvo; [...]
Opširnije

Prva Odluka o financiranju u okviru ESF Poziva “Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju STEM-a”


Ured za Udruge objavio je prvu Odluku o financiranju za sedam projekata ukupne vrijednosti 16.297.694,45 kuna. Temeljem 1. Odluke o financiranju planirano je ugovaranje prvih sedam projekata u okviru Poziva “Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju STEM-a” koji će biti sufinancirani iz Europskog socijalnog fonda te iz Državnog proračuna na poziciji Ureda za udruge. Ukupna vrijednost Poziva za koji je obustava na snazi do 29. prosinca 2020., do 9.00 sati je 150.000.000,00 [...]
Opširnije

Prijava

Lost your password?