Obajve autora: Administrator

Poziv za predlaganje predstavnika udruga u Etičko povjerenstvo


Člankom 29. stavkom 1. Etičkog kodeksa državnih službenika („Narodne novine“ broj 40/11 i 13/12) propisano je da Vlada Republike Hrvatske imenuje članove Etičkog povjerenstva na vrijeme od 4 godine i to tri iz reda državnih službenika, dva iz reda sindikata, te jednog člana iz reda udruga. S obzirom da mandat članova Etičkog povjerenstva imenovanih rješenjem Vlade Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 32/17) ističe dana 31. ožujka 2021., potrebno je predložiti člana ili članicu za novi saziv Etičkog [...]
Opširnije

Provedena evaluacija projekta Siguran korak


Pri samom završetku projekta Siguran korak, koji je trajao 24 mjeseca, Udruženje za unapređivanje obrazovanja slijepih i slabovidnih osoba, koje je nositelj projekta, odlučilo je provesti evaluaciju projekta i njegovih projektnih rezultata, a s ciljem poboljšanja usluge u novom ciklusu na koji se već prijavila. Evaluacija je provedena od strane stručnjaka iz tvrtke New project d.o.o. Ista tvrtka već je provela evaluaciju nakon isteka prve godine provedbe projekta, a odlučeno je da će se projekt evaluirati [...]
Opširnije

Projekt „Pomoć u kući – Život u sreći“ ubrzo dolazi svom kraju


Kao i ostali projekti koji se provode u okviru programa Zaželi, i projekt Udruge mladih “Mladi u Europskoj uniji” uskoro završava provedbom i tako ostavlja 5 žena bez posla, a 25 osoba u nepovoljnom položaju bez odgovarajuće skrbi. Rezultati projekta, koje će Udruga početkom svibnja, kada završava provedba, predstaviti na završnoj konferenciji, pokazuju da je riječ o uhodanom projektu u sklopu kojeg su sve planirane aktivnosti odrađene sukladno projektnim rokovima, a tome svjedoče i brojke samih korisnika, [...]
Opširnije

Cijepljenje osoba koje pružaju uslugu osobne asistencije COVID – 19


Osobe koje pružaju uslugu osobe asistencije osobama s invaliditetom i osobe koje pružaju njegu i pomoć hrvatskim ratnim vojnim invalidima iz Domovinskog rata tretiraju se kao zdravstveni radnici i predviđeno je njihovo cijepljenje u prvoj fazi cijepljenja na preporuku Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom. Udruge koje pružaju navedenu uslugu osobne asistencije trebaju dostaviti broj osobnih asistenata, odnosno broj osoba koje se žele cijepiti, teritorijalno nadležnim zavodima za javno zdravstvo [...]
Opširnije

Odgovori na pitanja pristigla za Poziv “Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice”


Ured za udruge objavljuje sedmi set odgovora na pitanja pristigla od 22. do 31. siječnja 2021. Odgovori na pitanja dostupni su na stranicama Strukturni fondovi. Pitanja mogu biti poslana elektroničkom poštom na adresu esf@udruge.vlada.hr najkasnije prije isteka roka za podnošenje projektnih prijedloga. Pod predmet elektroničke pošte obvezno je navesti referentni broj i naziv Poziva. Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske dužan je dati odgovore na sva zaprimljena pitanja koja se s odgovorima objavljuju [...]
Opširnije

Prijava

Lost your password?