Obajve autora: Administrator

Knin smanjuje zakupnine poslovnih prostora za 30 posto


May 8, 2014 Administrator Novosti
Udruge koje djeluju na području  grada Knina imaju odličnu suradnju s gradskom upravom, zaključak je današnjeg okruglog stola Vijeća udruga grada Knina i predstavnika Grada. Ovo je već treći njihov sastanak koji se održava u sklopu projekta “Društvo građana- povećanje vidljivosti i utjecaja udruga civilnog društva i građana u procesu donošenja odluka” kojeg provodi udruga “ZvoniMir” sa svojim partnerima. Njihova je suradnja već urodila plodom. Naime, čelnici Grada Knina prihvatili su sugestiju udruga [...]
Opširnije

Publiconn (www.publiconn.com)


May 7, 2014 Administrator Novosti
Publiconn (www.publiconn.com) je društvena mreža bazirana na profilima organizacija civilnog i javnog sektora, koja  spaja vašu organizaciju, zaposlenike i ideje izravno s financijskim i drugim resursima potrebnim za ostvarenje vaših ciljeva i pronalazak partnera i suradnika. Cilj nam je postati prepoznata globalna društveno poslovna mreža. Zašto Publiconn? Nevladine organizacije koje koriste javna sredstava, posebice ona globalnih donatora kao što su EUfondovi, USAID, Open society foundation i mnogi [...]
Opširnije

Poziv na sastanak Vijeća udruga grada Knina


Udruga ZvoniMir kao nositelj projekta u suradnji s partnerima Ekološkom udrugom „Krka“, Udrugom mladih „Mladi u EU“ i Gradom Kninom započela je s provedbom projekta  „Društvo građana – povećanje vidljivosti i utjecaja udruga civilnog društva i građana u procesu donošenja odluka“. Projekt je započeo 13.11.2013., i traje do 12.11.2014. Ekološka udruga „Krka“ Knin započela je  s organizacijom  aktivnosti projekta osnivanje vijeća udruga grada Knina te provođenja modela „slobodne stolice“  te je u siječnju [...]
Opširnije

Suradnja gradova i organizacija civilnoga društva


Apr 29, 2014 Administrator Novosti
Sukladno Deklaraciji o suradnji gradova i organizacija civilnoga društva u Republici Hrvatskoj koja je potpisivana tijekom Susreta gradonačelnika i poduzetnika u Umagu u studenome 2013., gradovi potpisnici obvezali su se i potpisati povelje o suradnji s organizacijama civilnoga društva na području svoga grada. Uža radna skupina sastavljena od predstavnika Ureda za udruge, organizacija civilnoga društva te Udruge gradova pripremila je tekst preporučenog nacrta povelje o kojem pokreće javno internetsko [...]
Opširnije

Korištenje programa usluga Urbanog inkubatora


Grad Šibenik u okviru projekta JEWEL financiranog sredstvima Europske unije iz Transnacionalnog programa za jugoistočnu Europu (SEE) objavljuje:   JAVNI POZIV potencijalnim poduzetnicima i poduzetnicima početnicima  s područja kreativnih industrija na besplatno korištenje programa usluga Urbanog inkubatora   PREDMET Pozivaju se svi zainteresirani potencijalni poduzetnici i poduzetnici početnici  s područja kreativnih industrija za besplatno korištenje programa usluga Urbanog inkubatora.
Opširnije

Prijava

Lost your password?