Sustavna diskriminacija osoba s invaliditetom

Iako su različiti protudiskriminacijski pokreti kroz sve aktivnije djelovanje nevladinih organizacija znatno pridonijeli kritici paternalizma (kao metafore diskriminirajućeg stava prema svim članovima društva koji se razlikuju od dominirajuće skupine, pa su, dakle,...

Usluga rane intervencije

Rana intervencija je socijalna usluga koja obuhvaća stručnu poticajnu pomoć djeci i stručnu i savjetodavnu pomoć njihovim roditeljima, uključujući i druge članove obitelji te udomitelje za djecu, kod nekog utvrđenog razvojnog rizika ili razvojne teškoće djeteta....

Invaliditet kao “kultorološka zaraza”

Značenje “nesposobnosti” mijenja se i određuje s obzirom na način organiziranja života, odnosno s obzirom na način na koji ljudi mogu pridonositi blagostanju tog društva. Danas znamo da sve dok postoji izdvajanje iz zajednice i “dvojnost” sustava, nema...