Udruženje za unapređivanje obrazovanja slijepih i slabovidnih osoba provodi ESF projekt „Siguran korak II“, kodni broj: UP.02.2.2.14.0130. Dodatne informacije možete dobiti na tel: 01 4551-650 ili e-mail: ured@uuosso.hr.

U nastavku slijedi opis vođenja slijepe osobe, a isto ujedno može poslužiti i kao preporuka kako se ponašati ukoliko se nađete kao pomagač u istoj ili sličnoj situaciji. 

Neposredno prije dolaska do stepenica, rubnika ili bilo kakve značajne promjene u visini terena po kojem se slijepa osoba kreće s pratiteljem, videća osoba treba malo zastati i reći što se nalazi ispred nje (npr. stepenice dolje ili gore, rubnik i sl.). Kad pratitelj zakorači, slijepa osoba će osjetiti promjenu u visini njegove ruke i znat će kako postupiti. U slučaju da se približavaju stepenicama, poželjno je da ih videći pratitelj opiše – jesu li uzlazne ili silazne. Za to vrijeme će slijepa osoba „kliznuti“ jednom nogom prema naprijed kako bi pronašla rub stepenice. Ako postoji rukohvat, slijepa ga osoba može koristiti svojom slobodnom rukom. No bitno je naglasiti da je u svakoj asistenciji slijepa osoba ta koji se nalazi otprilike pola koraka iza videće osobe kako bi bila sigurna i stigla pravovremeno reagirati. 

U situaciji kada slijepa osoba želi sjesti, pratitelj bi trebao ukratko opisati raspored i oblik stolica u prostoru, nakon čega je poželjno ruku slijepe osobe staviti na naslon jedne od njih. Kao dodatnu pomoć pri boljoj orijentaciji, pratitelj može rukom slijepe osobe dotaknuti i stol. Ako stolica nema naslon, pratitelj dovodi slijepu osobu do nje tako da ona koljenom ili potkoljenicom dodiruje njen rub. Uvijek je poželjno da videća osoba opiše okruženje oko slijepe osobe, kako bi ona dobila što bolju percepciju nepoznatog prostora.

Kod sjedanja u redove, kao na primjer u kinu ili kazalištu, videći pratitelj dovodi slijepu osobu do željenog reda i postrance zakorači u red, leđima okrenut sjedalima, i tako se zajedno kreću do mjesta za sjedenje. Prilikom izlaska iz reda važno je da prvo izađe videći pratitelj, a potom slijepa osoba.