Pozivamo sve zainteresirane pripadnike ciljna skupine (nezaposleni, uključujući i dugotrajno nezaposlene osobe sa područja grada Knina), a u skladu sa  novonastalom situacijom vezanom uz pandemiju virusa SARS-CoV-2 i preporukama Nacionalnog stožera, da nas kontaktiraju za više informacija o aktivnostima putem niže navedenih kontakata.

Provedba aktivnosti će se prilagoditi trenutnoj situaciji. U skladu sa iskazanim interesom i posebice mogućnostima korisnika, postoji mogućnost organiziranja provedbe aktivnosti digitalnim kanalima. Ukoliko to ne bude moguće, aktivnosti će se provesti na klasičan način, kada nam to situacija dozvoli.

U nastavku pročitajte više o aktivnostima samog projekta, za više informacija stojimo na raspolaganju na niže navedenim kontaktima.

Aktivnosti projekta:

 • Savjetovanje i informiranje nezaposlenih osoba
 • Radionica „EU za sve“
 • Radionica „Poslovni plan“
 • Predavanje „Kvalitetna prezentacija“
 • Seminar „Razvoj održivog turizma i okolišno odgovorno poslovanje“
 • Radionica „Mi to možemo“
 • Radionica „Izrazi se“
 • Pružanje usluge „Info@taxi“
 • Info kampanja „Nema frke dok je Krke“
 • Okrugli stol „Razvoj usluga za nezaposlene osobe“

Svaka aktivnost će se provesti jednom u svakoj godini provedbe, osim usluga „Info@taxi“ i informiranje i savjetovanje koje će se provoditi u skladu sa potrebama i interesom korisnika.

 • Savjetovanje i informiranje nezaposlenih osoba

Ova aktivnost obuhvaća savjetovanje i informiranja o  pretraživanju web stranica, mogućnosti korištenja mjera i programa za nezaposlene, mogućnosti samozapošljavanja, savjetovanje o

pokretanju obrta, OPG-a i zadruge, pomoć pri izradi poslovnih planova i sl.

 • Radionica “EU za sve”

Radionice s ciljem informiranja i educiranja nezaposlenih osoba o načinima iskorištavanja programa EU za samozapošljavanje kroz izradu i apliciranje projekata.

 • Radionica “Poslovni plan”

Radionice s ciljem informiranja i educiranja nezaposlenih osoba o izradi poslovnih planova.

 • Predavanje “Kvalitetna prezentacija”

Edukacija i informiranje korisnika o načinima i važnosti kvalitetnog predstavljanja budućim poslodavcima na razgovorima za posao.

 • Seminar „Razvoj održivog turizma i okolišno odgovorno poslovanje“

Cilj je potaknuti korisnike da se bave turizmom uz edukaciju i informiranje o održivom turiszmu i okolišno odgovornom poslovanju.

 • Radionica „Mi to možemo“

Radionice s ciljem informiranja i educiranja nezaposlenih osoba o izradi životopisa, motivacijskog pisma, planu traženja posla i sl.

 • Radionica „Izrazi se“

Radionice  na temu povećanja komunikacijskih, prezentacijskih i pregovaračkih vještina s ciljem lakšeg zaposlenja.

 • Pružanje usluge „Info@taxi“

Informiranje, savjetovanje i educiranje nezaposlenih osoba u okolnim mjestima (Golubić, Kninsko polje, Kovačić, Ljubač, Oćestovo, Plavno, Polača, Potkonje, Radjevac, Strmica, Vrpolje i Žagrović.

 • Info kampanja „Nema frke dok je Krke“

Info kampanja ”Nema frke dok je Krke” obuhvaća promoviranje izvaninstitucionalnih usluga za nezaposlene osobe kroz održane 3 ”žive knjižnice”  gdje će osobe koje su se samozaposlile informirati i prenositi znanja drugim nezaposlenim osobama.

 • Okrugli stol „Razvoj usluga za nezaposlene osobe“

Aktivnost usmjerena na pružatelje usluga nezaposlenim osobama.

Svi zainteresirani građani koji pripadaju ciljnoj skupini za više informacija mogu nas kontaktirati putem broja telefona udruge  022/664-608, Facebook stranice udruge ili na neku od navedenih e-mail adresa: eko.info.centar@eu-krka-knin.hr; marija.ujakovic@yahoo.com ( voditeljica projekta); darko.pokrajac@gmail.com (koordinator aktivnosti).

Ekološka udruga “Krka” Knin je dana 06.02.2020. godine u Belom Manastiru potpisala ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt “Ekološko-informativni centar”. Projekt je financiran 100% sredstvima Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, a u sklopu poziva “Razvoj i provedba programa za socijalnu koheziju i povećanje zaposlenosti u gradovima: Kninu, Belom Manastiru i Općini Darda, Benkovcu, Petrinji i Vukovaru”.

Iznos odobrenog financiranja je 1.499.885,40 kuna. Projekt će trajati 36 mjeseci, od veljače 2020. do veljače 2023., a provedba projekta je na području teritorija koje pripada gradu Kninu.

Cilj projekta je provedbom predavanja, radionica i info kampanjom utjecati na povećanje kompetencija nezaposlenih osoba sa područja grada Knina kako bi postali konkurentniji na tržištu rada. Provedbom će se poboljšati socio-ekonomski uvjeti na području grada Knina.

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost Ekološke udruge “Krka” Knin.

Ekoloski informativni centar memorandumEkolosko informativni centar memorandum 2