Centar društvenih inovacija provodi projekt „Dostojanstven život”, UP.02.2.2.14.0084.

Neke od aktivnosti ovog projekta su:

– Pružanje usluge osobne asistencije tijekom provedbe projekta za 6 korisnika

– Vanjska evaluacija projektnih aktivnosti – 2 puta tijekom trajanja projekta

– educiranje OA na temu komunikacijskih vještina, rješavanja sukoba, problema i

izazova pri radu sa osobama s invaliditetom

– Planiranje rada OA, komunikacija s projektnim timom, provedba natječaja OA, koordinacija radnog vremena OA, procjena zadovoljstva i potreba korisnika usluge OA

Usluga osobne asistencije ima nemjerljive učinke, jer se radi o velikom pomaku i promjeni u kvaliteti života osoba s stupnjem invaliditeta. Udruga, organizirajući i pružajući takve socijalne usluge, doprinosi općem dobru, a osnažuje sebe i svoje članove, volontere te zaposlenike, kako bi bili u mogućnosti unaprijediti kvalitetu rada, fokus djelovanja i povećati sposobnost preuzimanja i drugih zadaća.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost Centra društvenih inovacija.