Udruga mladih „Mladi u Europskoj uniji“ započela je 6.2.2020.g provedbu projekta „Budimo aktivni!“, financiranog sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali. Trajanje projekta je 36 mjeseci, a cilj je poboljšati socio-ekonomske i životne uvjete na području grada Knina.

Aktivnosti su vezane prevenciju socijalne isključenosti, jačanje osobnih kompetencija i usmjeravanje mladih na nova područja.

Prema nacrtu Nacionalnog  programa za mlade  u RH za razdoblje od 2020.-2024., mladi u Republici Hrvatskoj su osobe od navršenih 15 do navršenih 30 godina života, heterogena no iznimno značajna skupina društva, koju čini 16,9% ukupnog stanovništva. Obilježava ju specifična dinamika različitosti koje se ujedinjuju u naporima da budu aktivni, odgovorni i punopravni članovi društva u kojem žive. Mladi se suočavaju s brojnim i brzim promjenama i izazovima suvremenog društva. Odgovornost je društva da osigura podršku i resurse koji će mladima omogućiti i olakšati integraciju u društvo i razumijevanje vlastite uloge u zajednici u kojoj žive i čijem razvoju i napretku doprinose.

Strateška područja odnose se na sljedeće:

  1. obrazovanje, znanost i cjeloživotno učenje
  2. zapošljavanje i poduzetništvo
  3. aktivno sudjelovanje mladih i održivi razvoj zajednice
  4. socijalnu uključenost
  5. zdravlje i sport
  6. mlade u ruralnim područjima
  7. kulturu
  8. rad s mladima
  9. mlade u europskom i globalnom okruženju.

 

Uzimajući u obzir heterogenost populacije mladih, kao i izazova s kojima se susreću, nužno je naglasiti važnost njihova punopravnog sudjelovanja u svim aspektima javnog život. Da bi zajednica postojala potrebni su ljudi. Mladi ljudi!

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost udruge mladih „Mladi u Europskoj uniji“

Budimo aktivni - memorandum Budimo aktivni - memorandum 2