Mladi predstavljaju izuzetno značajnu kategoriju stanovništva i buduće nosioce promjena u društvu. Zato je neophodno posvetiti adekvatnu pažnju njihovim potrebama, stavovima i željama, kao i podršci i razvoju aktivizma mladih.

Biti aktivan znači znati što hoćeš i želiš i učiniti to. Na taj način direktno se utječe na osobni razvoj kao i razvoj svoga grada i zajednice. Biti aktivan znači imati aktivnosti koje omogućavaju upoznavanje novih ljudi, putovanja, stjecanje novih znanja (o održivom razvoju, ljudskim pravima, ravnopravnosti spolova…), vještina (komuniciranja, marketinga, debatiranja, menadžmenta…).

Aktivizam mladih predstavlja društveni angažman mladih koji su okupljeni oko neke zajedničke ideje i koji kroz zajedničko umrežavanje i provođenje određenih projekata, za cilj ima unapređenje kvalitete života mladih, stjecanje kompetencija, rješavanje relevantnih pitanja doprinoseći društvu kako u lokalnim zajednicama, tako i na državnoj razini.

Aktivizam mladih predstavlja široku aktivnost koja obuhvata više različitih aktivnosti i projekata. Tako, može podrazumijevati male lokalne akcije u lokalnim sredinama, ali i šire polje djelovanja kao na regionalnom, nacionalnom ili međunarodnom nivou. Aktivizam je planirano ponašanje da bi se postigli socijalni ili politički ciljevi kroz aktivnosti kao što su podizanje svijesti, vođenje političkih kampanja, proizvodnja propagandnog materijala, stvaranje publiciteta, kao i poduzimanje drugih akcija kako bi se utjecalo na socijalne promjene.

Aktivist je pojedinac koji se bavi aktivizmom, a čije akcije imaju za cilj socijalnu promjenu.

Aktivizam mladih obično podrazumijeva samoorganiziranje kroz formalne grupe – omladinske organizacije. Također, tu su i organizacije za mlade, one kojima ne upravljaju mladi, ali su posvećene radu sa mladima. Kroz ove oblike organizacija mladi provode različite akcije i sudjeluju u raznim projektima. Još jedna mogućnost za omladinski aktivizam je i osnivanje, ili priključenje već postojećoj, neformalnoj grupi mladih (školskoj sekciji, učeničkom parlamentu, lokalnoj akciji i slično).

Projekt „Budimo aktivni“ provodi Udruga mladih „Mladi u Europskoj uniji“. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj ovoga članka isključiva je odgovornost Udruge mladih „Mladi u Europskoj uniji“.

Budimo aktivni - memorandum_NOVIBudimo aktivni - memorandum 2