Archives: 02/15/2021

Poziv za predlaganje predstavnika udruga u Etičko povjerenstvo


Člankom 29. stavkom 1. Etičkog kodeksa državnih službenika („Narodne novine“ broj 40/11 i 13/12) propisano je da Vlada Republike Hrvatske imenuje članove Etičkog povjerenstva na vrijeme od 4 godine i to tri iz reda državnih službenika, dva iz reda sindikata, te jednog člana iz reda udruga. S obzirom da mandat članova Etičkog povjerenstva imenovanih rješenjem Vlade Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 32/17) ističe dana 31. ožujka 2021., potrebno je predložiti člana ili članicu za novi saziv Etičkog [...]
Opširnije

Prijava

Lost your password?