Archives: January, 2021

Krajnji korisnici su izrazili zadovoljstvo ženama zaposlenim na projektu „Podrškom do zajedništva“


Projekt „Podrškom do zajedništva“ Udruga za znanost i obrazovanje „Scientia populo“ provodi u partnerstvu s hrvatskim zavodom za zapošljavanje i centrom za socijalnu skrb „Knin“. Krajnji korisnici su izrazili zadovoljstvo vezano uz uljudnost i pristojnost žena koje im pomažu , te kvalitetu pruženih usluga i korisnost projekta. Naglasili su pozitivan utjecaj pružene usluge na kvalitetu njihova života. Osim pomoći u kućanskim poslovima, naveli su da im razgovori s djelatnicom olakšavaju bol te da se [...]
Opširnije

Donesena prva Odluka o financiranju projekata u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Umjetnost i kultura online“


Ministarstvo kulture i medija, Posredničko tijelo razine 1 u okviru Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.- 2020., nakon provedenog natječajnog postupka i odabira projekata, donijelo je 26. siječnja 2021. godine prvu Odluku o financiranju za otvoreni (trajni) Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Umjetnost i kultura online“ (UP.02.1.1.14), koji se provodi u okviru Prioritetne osi 2 – Socijalno uključivanje, Specifičnog cilja 9.i.1 „Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti [...]
Opširnije

Seminar “Razvoj održivog turizma i okolišno odgovorno poslovanje” – Ekološko-informativni centar


Turizam je jedna od najvažnijih gospodarskih grana u Hrvatskoj. Sektor je danas jako pogođen pandemijom SARS-CoV-2 virusa. Skori oporavak očekujemo usporedo sa savladavanjem pandemije, a zacijelo će čitav sektor doživjeti i određenu transformaciju. Za očekivati je otklon od modela masovnog turizma i konzumerizma te priklanjanje principima održivog, društveno i okolišno odgovornog poslovanja. Turizam bi trebao postati pametniji, održiviji, zeleniji, uključiviji, aktivniji, ljudskiji i onima koji se [...]
Opširnije

Izvješće o aktivnostima HZZ-a u području zapošljavanja osoba s invaliditetom u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine


Tijekom 2020. godine posredovanjem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, zaposleno je ukupno 148.684 osobe, od čega su 2.475 osobe s invaliditetom, što je za 12,20 % manje u odnosu na prethodnu godinu.   Od ukupnog broja zaposlenih osoba s invaliditetom, 2.408 osoba  zaposleno je na temelju zasnivanja radnog odnosa, a 67 osoba na temelju drugih poslovnih aktivnosti (registriranje trgovačkog društva, obrta, ugovori o djelu i dr.) U Šibensko-kninskoj županiji zaposleno je 68 osoba od toga 33 žene i 35 muškarca. [...]
Opširnije

Nezaposleni i meke vještine?


Što su meke vještine? Meke vještine su netehničke vještine koje su vezane za to kako radiš. One se odnose na to kako komuniciraš sa kolegama, kako rješavaš probleme i kako upravljaš svojim radom. Meke vještine uključuju interpersonalne vještine, komunikacijske vještine, vještinu slušanja, upravljanje vremenom između ostalog. Poslodavci tipično traže kandidate za posao koji imaju meke vještine zato što one osobu čine uspješnijom na radnom mjestu. Netko može biti izvrstan u tehničkom znanju specifičnom [...]
Opširnije

Prijava

Lost your password?