Archives: September, 2016

Upute za aplikante u odnosu na poziv nevladinim grassroot organizacijama za dostavu projektnih prijedloga za podugovaranje zagovaračkih aktivnosti u sklopu projekta Media Circle


Sep 27, 2016 Administrator Novosti
Pozadina Poziv za dostavu projektnih prijedloga za podugovaranje otvoren je za nevladine grassroot organizacije u jugoistočnoj Europi (konkretno iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Bivša jugoslavenska Republika Makedonija i Rumunjska) kako bi se mogli prijaviti za rad na javnom zagovaranju u svojoj zemlji. Cilj nam je održati 6-12 po mogućnosti nacionalnih, ali može i lokalnih kampanja u 6 navedenih zemalja iz regije. Sve ponude trebaju sadržavati analizu pozadine problema, ostvarive [...]
Opširnije

Najava poziva za dostavu projektnih prijedloga “Podrška razvoju partnerstava organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih ustanova za provedbu programa društveno korisnog učenja”


Sep 26, 2016 Administrator Novosti
Na stranicama Europskog socijalnog fonda objavljena je najava Poziva za dostavu projektnih prijedloga „Podrška razvoju partnerstava organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih ustanova za provedbu programa društveno korisnog učenja“ u nadležnosti Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske. Fond: Europski socijalni fond Operativni program: OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Tip natječaja: Otvoreni (privremeni) poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) Status: najava [...]
Opširnije

Natječaj: Naš doprinos zajednici


Sep 19, 2016 Administrator Novosti
Zaklada Kajo Dadić 15. je rujna raspisala natječaj Naš doprinos zajednici za dodjelu financijske potpore građanskim akcijama. Rok za prijavu je 15. listopada do 12 h. Zaklada Kajo Dadić 15. je rujna raspisala natječaj Naš doprinos zajednici za dodjelu financijske potpore građanskim akcijama. Cilj je Natječaja podrška građanskim akcijama u lokalnoj zajednici kojima se podiže razina kvalitete života te se potiče aktivno građanstvo i korištenje lokalnih potencijala. Na Natječaj se mogu prijaviti Na natječaj [...]
Opširnije

Otvoren Javni poziv „Razvoj poslovne infrastrukture“ vrijedan 380 milijuna kuna


Sep 16, 2016 Administrator Novosti
Svrha Poziva na dostavu projektnih prijedloga ‘Razvoj poslovne infrastrukture’ je razvoj i poboljšanje kvalitete poduzetničko poslovne infrastrukture i povećanje broja proizvoda/usluga koje ona omogućava. To će se postići poticanjem ulaganja u takvu infrastrukturu u područjima gdje postoji potreba za proširenjem postojeće ili izgradnjom nove infrastrukture poput poduzetničkih centara, poslovnih inkubatora, poduzetničkih akceleratora, poslovnih i znanstveno-tehnoloških parkova. Takva infrastruktura [...]
Opširnije

Vlada usvojila izvješće o radu Savjeta za razvoj civilnoga društva u 2015. godini


Sep 15, 2016 Administrator Novosti
Savjet za razvoj civilnoga društva savjetodavno je tijelo Vlade Republike Hrvatske koje radi na razvoju suradnje Vlade Republike Hrvatske i organizacija civilnoga društva u Republici Hrvatskoj Tijekom 2015. godine Savjet za razvoj civilnoga društva održao je 5 sjednica, u sklopu izmjena zakonodavnog okvira za rad udruga, u 2015. godini  jedna od tema od najvećeg interesa Savjeta bilo je poslovanje udruga te gospodarske djelatnosti udruga. Donošenjem novog Zakona o udrugama u 2014. godini te donošenjem [...]
Opširnije

Prijava

Lost your password?