Archives: January, 2016

Predložite kandidate za nagrade i priznanja Šibensko-kninske županije!


Jan 29, 2016 Administrator Novosti
  Odbor za nagrade i priznanja Županijske skupštine Šibensko-kninske županije objavio je poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu nagrada i priznanja Šibensko-kninske županije u 2016. godini. Nagrade i priznanja Šibensko-kninske županije dodjeljuju se u obliku: Nagrade Šibensko-kninske županije, Grba Šibensko-kninske županije, Plakete Šibensko-kninske županije i  priznanja proglašenjem počasnog građanina Šibensko-kninske županije. Trgovačka društva, ustanove, političke stranke, druge organizacije [...]
Opširnije

Novi pravilnik o sadržaju izvješća o organiziranom volontiranju


Jan 29, 2016 Administrator Novosti
  Sukladno članku 33. Zakona o volonterstvu svaki organizator volontiranja dužan je Ministarstvu socijalne politike i mladih, tijelu nadležnom za praćenje provedbe navedenog Zakona i razvoj politike volonterstva, dostaviti godišnje izvješće o volontiranju koje je organizirao u protekloj godini.             Ministarstvo socijalne politike i mladih je u 2015.godini donijelo novi Pravilnik o sadržaju izvješća o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora volontiranja (Narodne novine, br.104/15) [...]
Opširnije

Mladi u Kninu učili o društvenom/socijalnom poduzetništvu


  U četvrtak, 28.siječnja 2016.g., s početkom u 11h, u prostorijama Hrvatske Gospodarske komore u Kninu, održano je predavanje pod nazivom „Društveno/socijalno poduzetništvo“. Predavanje je jedna u nizu aktivnosti u sklopu projekta „TOČKA-Info centar za mlade“. Predsjednik Udruge mladih „Mladi u EU“,  Martin Mrša, sve prisutne je upoznao s terminima zeleno, socijalno/društveno poduzetništvo, zadruga i koje je sve korake potrebno poduzeti prilikom realiziranja takve vrste poduzetničke inicijative. Socijalni [...]
Opširnije

Poziv na otvorenje Dnevnog boravka za mlade


   Pozivaju se svi mladi sa područja grada Šibenika da dođu 01.02.2016. godine u 12:00 sati u prostor „Narančaste zgrade“ na otvorenje Dnevnog boravka. Dnevni boravak se otvara u sklopu programa Klub mladih „ENTER“ kojeg provodi Udruga mladih „Mladi u EU“ (nositelj programa) u partnerstvu sa Šibenskom udrugom mladih i Gradom Šibenikom a financira Ministarstvo socijalne politike i mladih. Cilj Kluba mladih je podizanje kvalitete života mladih kroz aktivnosti primjerene njihovoj dobi i potrebama gdje [...]
Opširnije

Obavijest o sastavljanju i dostavljanju financijskih izvještaja za 2015.


Jan 26, 2016 Administrator Novosti
  Državni ured za reviziju objavio je Obavijest neprofitnim organizacijama o sastavljanju i dostavljanju financijskih izvještaja za 2015. Obavijest pogledajte ovdje. Prema odredbama članka 2. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine 121/14), koji je u primjeni od 1. siječnja 2015., obveznici primjene neprofitnog računovodstva su: domaće i strane udruge i njihovi savezi, zaklade, fundacije, ustanove, umjetničke organizacije, komore, sindikati, udruge [...]
Opširnije

Prijava

Lost your password?