Archives: July, 2014

Održana 11. sjednica Gradskog vijeća


Jul 30, 2014 Administrator Novosti
U Kninu je danas održana 11. sjednica Gradskog vijeća sa samo šest točaka dnevnog reda, uglavnom proceduralnog karaktera. Gradski vijećnici tako su donijeli odluku da se trgovačkom društvu Ceste Šibenik povjeri obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području grada, a poduzeću G.O. Građevinar iz Vrbnika kod Knina obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javnoprometnih pješačkih površina na području grada. Na temelju Zakona o zaštiti i spašavanju, Zakona o zaštiti od elementarnih [...]
Opširnije

Operativnog programa “Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013.”


Jul 25, 2014 Administrator Novosti
Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske je objavio natječaje za dva programa dodjele bespovratnih sredstava u okviru Operativnog programa „Razvoj ljudskih potencijala“ 2007. – 2013.:„Jačanje sposobnosti organizacija civilnog društva za pružanje socijalnih usluga“ i „Mikro projekti podrške inovativnim aktivnostima malih organizacija civilnog društva za lokalni razvoj“. Cilj natječaja „Jačanje sposobnosti organizacija civilnog društva za pružanje socijalnih usluga“ je unaprijediti sposobnosti OCD-a za [...]
Opširnije

Uključite su izradu Strategije razvoja ljudskih potencijala


Detaljan prikaz strateških odrednica i javna rasprava održat će se u utorak 29. srpnja 2014. godine u 11 sati u prostorijama Razvojne agencije, Prilaz tvornici 39, Šibenik. Osim prikazanih smjernica, izrada strategije obuhvatit će i izradu SWOT analize, definiranje vizije, određivanje strateških ciljeva, prioriteta i mjera. Za navedene komponente se, također, od šire javnosti traže prijedlozi. Sama izrada strategije provodi se kroz projekt ‘Razvoj Partnerskog vijeća za tržište rada Šibensko-kninske [...]
Opširnije

Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici


Jul 21, 2014 Administrator Novosti
Slijedom objave otvorenog poziva za dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza 3“, u okviru Operativnog programa za razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013., pozivamo sve potencijalne prijavitelje da se sukladno natječajnoj dokumentaciji prijave za financijsku potporu iz Europskog socijalnog fonda. Natječajna dokumentacija se može preuzeti slijedom poveznice: http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/76 Prijavni obrazac A dio može se preuzeti [...]
Opširnije

Izvješće o financiranju projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora u 2013. godini


Jul 18, 2014 Administrator Novosti
Na sjednici održanoj 17. srpnja 2014. Vlada Republike Hrvatske usvojila je Izvješće o financiranju projekata i programa organizacija civilnog društva iz javnih izvora u 2013. godini. Izvješće sadrži analize dodijeljenih financijskih sredstava prema državnim institucijama, područjima financiranja, korisnicima i teritorijalnoj rasprostranjenosti financiranih programa i projekata, kao i analizu postupaka raspisivanja natječaja, praćenja i vrednovanja financiranih projekata i programa. Također, Izvješće [...]
Opširnije

Prijava

Lost your password?