Konjički klub Kolan – udruga za aktivnosti i terapiju pomoću konja održala je Info pult u sklopu Info kampanje “Šport za sve” na Trgu Dražena Petvorića putem kojega su informirali građane o važnosti športa te o pružanju športskog programa u sklopu projekta.

U vremenu od 10:00 do 12:00 sati građani su informirani o ulozi sporta u razvoju djeteta. Kako bi informacije došle do što većeg broja građana napravljena je mini brošura o pozitivnim utjecajima sportskih aktivnosti na razvoj djeteta te informativni dio upoznavanja s terapijom pomoću konja i njenim pozitivnim utjecajem na korisnike.

Aktivnost je provedena u sklopu projekta “Na leđima konja” čiji je cilj uključiti 20 korisnika ciljane skupine, kako bi  povećali njihovu socijalnu uključenost kroz sudjelovanje u besplatnim športskim sadržajima.

Sudjelovanjem u aktivnostima projekta korisnici usluga će unapređivati koordinaciju svojih pokreta, stjecati fleksibilnost i elastičnost, jačati snagu svih grupa mišića, učiti slušati i pratiti trenera, dobiti radne navike, samopoštovanje, sigurnost i vjeru u sebe, razvijati socijalnu interakciju sa drugima, težiti u ostvarivanju postavljenih zadataka, napredovati u elementarnoj spretnosti i vještinama, jačati otpornost svojeg tijela i naučiti zdravije živjeti.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

kolan clanci