Udruga mladih „Mladi u EU“, organizirala je 31.05.2016. godine, u prostoru Gradske knjižnice „Juraj Šižgorić“ u Šibeniku, predavanje za mlade pod nazivom „Poduzetništvo mladih“. Tematski fokus predavanja bio je poticaj mladih da svoje ideje realiziraju kroz poduzetništvo.

Šibenik, 31.05.2016.

Predavanje „Poduzetništvo mladih“ vodili su djelatnici Udruge „Mladi u EU“, Martin Mrša i Vinko Livaković, koji imaju dugogodišnje iskustvo u provedbi predavanja i radionica na temu poduzetništva.

Kroz inovativne metode poučavanja, sudionici/ce predavanja upoznati su s pojmom poduzetništva, koje kvalifikacije, znanja i vještine treba imati poduzetnik, koje sve korake treba poduzeti prilikom realiziranja poduzetničke inicijative, te kako koristiti mogućnosti institucija namijenjene poduzetnicima početnicima.

Predavanje je održano u sklopu programa Klub mladih „ENTER“ kojeg Udruga mladih „Mladi u EU“ provodi u partnerstvu sa Šibenskom udrugom mladih i Gradom Šibenikom.