Udruga mladih „Mladi u EU“, 20.08.2015 organizirala je javnu raspravu u Drnišu. Javna rasprava održana je u sklopu projekta „Zajedno do poduzetništva“.

Kroz događanje smo pokušali potaknuti sudionike na aktivno bavljenje društvenim i zelenim poduzetništvom sa ciljem smanjenja stope nezaposlenosti mladih.