OCD – organizacije civilnog društva

Pogledajte našu bazu organizacija civilnog društva
i upoznajte se radom naših udruga

OCD – organizacije civilnog društva

Pogledajte našu bazu organizacija civilnog društva
i upoznajte se radom naših udruga

www.drustvo-gradjana.eu

Svoje aktivnosti temelji na načelima jednakosti pred zakonom, ljudskog dostojanstva, prava na izbor, osobne odgovornosti za vlastiti prosperitet, uvažavanja različitosti, nenasilne komunikacije, solidarnosti i općeg dobra u zajednici.

Naknade u vezi s obrazovanjem OSI

Osobe s invaliditetom i djeca s teškoćama u razvoju koja pohađaju nastavu radi stjecanja srednjoškolskog obrazovanja po posebnom programu izvan mjesta svog prebivališta imaju pravo na naknadu troškova. Naknada za troškove prijevoza Pravo na naknadu troškova prijevoza...

Nacionalna zaklada raspisala četiri natječaja

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva raspisala je danas četiri natječaja za dodjelu institucionalnih podrški stabilizaciji i/ili razvoju udruga: INSTITUCIONALNA PODRŠKA STABILIZACIJI I/ILI RAZVOJU UDRUGA U PODRUČJU DEMOKRATIZACIJE I DRUŠTVENOG RAZVOJA U...

Razne vrste digitalnih vještina

Gotovo svi aspekti suvremenog načina života i rada u određenoj su manjoj ili većoj mjeri "digitalizirani". Digitalne kompetencije i stupanj digitalne pismenosti su izuzetno bitni i poslodavcima kod odabira kandidata u procesu zapošljavanja. Procjena je kako...

WE ACT – MI DJELUJEMO

Međunarodna filantropska inicijativa o klimatskim promjenama Mi, dolje potpisane organizacije, prepoznajemo sve veću ozbiljnost klimatske krize, i rizik koji predstavlja za ostvarivanje naših filantropskih ciljeva. Vjerujemo da sve organizacije koje koriste resurse...

Europska strategija za osobe s invaliditetom

Osobe s invaliditetom imaju pravo sudjelovati u svim sferama života isto kao i svi drugi. Kako bi se osiguralo njihovo potpuno sudjelovanje u društvu na ravnopravnoj osnovi s drugima u EU-u i šire, u skladu s Ugovorom o funkcioniranju Europske unije i Poveljom...

Uloga društvenih mreža u aktivizmu mladih u zajednici

Društvene mreže kao pojam označavaju strukturu i značaj društvenih interakcija koje imamo kao pojedinci s drugim pojedincima. Svaki pojedinac pripada nekoj društvenoj mreži. One mogu biti formalne ili neformalne, javne ili tajne. Mogu biti osobne ili profesionalne,...

Izgradnja okoliša za osobe s invaliditetom

Izgradnja okoliša, koji oblikuje čovjek, temelji se na pretpostavci postojanja „prosječne“ osobe. Međutim, standardna osoba ne postoji. Svaki pojedinac razlikuje se od standarda na ovaj ili onaj način: svojom dobi, visinom, širinom, težinom, brzinom, vidom, sluhom,...