OCD – organizacije civilnog društva

Pogledajte našu bazu organizacija civilnog društva
i upoznajte se radom naših udruga

OCD – organizacije civilnog društva

Pogledajte našu bazu organizacija civilnog društva
i upoznajte se radom naših udruga

www.drustvo-gradjana.eu

Svoje aktivnosti temelji na načelima jednakosti pred zakonom, ljudskog dostojanstva, prava na izbor, osobne odgovornosti za vlastiti prosperitet, uvažavanja različitosti, nenasilne komunikacije, solidarnosti i općeg dobra u zajednici.

Obitelj i život u zajednici osoba s invaliditetom

Svoje opredjeljenje za puno ostvarivanje svih temeljenih ljudskih prava osoba s invaliditetom RH je potvrdila i potpisivanjem Konvencije o pravima osoba s invaliditetom Ujedinjenih naroda u ožujku 2007. godine, koju je potom ratificirao Hrvatski sabor 1. lipnja 2007....

Korak u sutra: Europski dan filantropije i zakladništva

Europska zaklada za filantropiju i društveni razvoj kao koordinatorica Hrvatskog foruma zaklada ZaDobro.BIT! koji broji 43 članica i ove godine, u suradnji s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnoga društva, po šesti put uključuje se u obilježavanje...

Uključenost osoba s invaliditetom u zajednicu

Uključenost osoba s invaliditetom u zajednicu ne podrazumijeva samo prilagodbu arhitektonskih uvjeta, korištenje znakovnog pisma, Braillovog pisma ili dostupnost obrazovanja, sadržaja za sportske i druge aktivnosti slobodnog vremena. Uključenost u zajednicu je znatno...

Poziv na sudjelovanje u javnom savjetovanju

Internetsko javno savjetovanje otvoreno je do 27. rujna 2021. godine. Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske otvara javno savjetovanje o proračunu Ureda za udruge za  sljedeće proračunsko razdoblje.U tu svrhu prilažemo poveznicu na važeći...

Radni potencijal osoba s invaliditetom

Invaliditet predstavlja razvojni proces koji nastaje kao rezultat međudjelovanja osoba s invaliditetom i prepreka koje proizlaze iz okoline, a koje onemogućuju njihovo ravnopravno sudjelovanje u društvu. Osoba s invaliditetom je svaka osoba koja ima dugotrajna...