OCD – organizacije civilnog društva

Pogledajte našu bazu organizacija civilnog društva
i upoznajte se radom naših udruga

OCD – organizacije civilnog društva

Pogledajte našu bazu organizacija civilnog društva
i upoznajte se radom naših udruga

www.drustvo-gradjana.eu

Svoje aktivnosti temelji na načelima jednakosti pred zakonom, ljudskog dostojanstva, prava na izbor, osobne odgovornosti za vlastiti prosperitet, uvažavanja različitosti, nenasilne komunikacije, solidarnosti i općeg dobra u zajednici.

PHILEA Forum 2023 u Šibeniku samo što nije počeo!

Deset godina nakon ulaska Hrvatske u EU, filantropska zajednica okupit će se kako bi procijenila na koji način može doprinijeti stvaranju Europe kakvu trebamo, za svijet kakav želimo. Kao što smo već ranije najavili, Šibenik će od 23. do 25....

Digitalni jaz OSI

Svakodnevno napredovanje tehnologije donosi nove mogućnosti za osobe s invaliditetom, omogućujući im da se aktivno uključe u digitalno okruženje. Korištenje digitalnih alata postalo je ključno za povećanje njihove neovisnosti, komunikaciju, pristup informacijama,...

Raspisan natječaj ALFinMOTION – drugo izdanje

Zaklada Anna Lindh pokrenula je drugo izdanje ALFinMOTION-a, svog interdisciplinarnog međusektorskog programa mobilnosti za podršku suradničkim inicijativama s ciljem jačanja ravnopravnih partnerstava i poticanja djelovanja međukulturnog dijaloga....

Spolna i reproduktivna prava OSI

Spolna i reproduktivna prava osoba s invaliditetom u Hrvatskoj su temeljni dio njihovih ljudskih prava. Ona osiguravaju jednake mogućnosti pristupa informacijama, uslugama i autonomiji u području seksualnosti, intimnosti, planiranju obitelji i reproduktivnom zdravlju....

Poticaji pri zapošljavanju osoba s invaliditetom

Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom osigurava niz mjera odnosno poticaja, kojima se kroz financijsku, stručnu i tehničku podršku osiguravaju resursi za pristupačno i prikladno radno okruženje za svakog pojedinca....